sportsregions
Envie de participer ?

La comète Mika repart... / Kometa Mika po ikën përsëri...

Publié il y a 2 mois par

Si le sport est un moyen connu pour développer les qualités de concentration, de discipline et de dépassement de soit, il a aussi la vertu d'être à la croisée des chemins de personnes aux parcours très différents...

Notre histoire commence ainsi : une jeune fille du nom de Mikaëla pose ses valises avec sa famille à Epinal en 2023. Elle est albanaise. C'est au détour d'une balade au port qu'elle observe une séance d'entraînement de jeunes avec Ludwig, et qu'elle décide de prendre contact avec notre club. Elle souhaite jouer au volley, un sport qu'elle a déjà pratiqué en Albanie. Les premiers entraînements montrent une fille pleine de talent, de caractère et d'envie. On lui propose naturellement d'intégrer le groupe M18, mais aussi de jouer avec notre équipe première qui évolue au niveau 'Pré-nationale'. Les joueuses, le staff, mais aussi les spectateurs découvrent alors une fille au large sourire qui pratique un jeu spectaculaire ! Son regard plein de détermination, ses envolées avant chaque attaque et son expression sur le terrain montrent tout d'elle : Elle aime le volley, elle vit le volley ! 

A la fin de ce mois de Février, notre astre Mika repart en Albanie et ne portera donc plus notre maillot rouge qu'elle arborait dignement. Elle portait si bien les valeurs de notre club. Elle nous manquera forcément, mais comme avec les comètes, on a l'espoir de recroiser un jour son chemin !

Bonne route Mika, et merci.

Nëse sporti është një mjet i njohur për të zhvilluar cilësitë e përqendrimit, disiplinës dhe tejkalimit të vetvetes, ai ka edhe cilësi njerëzore dhe kryqëzon  njerëz me prejardhje shumë të ndryshme...

Historia jonë nis kështu: një vajzë e re me emrin Mikaëla ulë valixhet  me familjen e saj në Epinal në vitin 2023. Ajo është shqiptare. Ishte gjatë një shëtitjeje në port që ajo vëzhgoi një seancë stërvitore për të rinjtë me Ludwigin dhe vendosi të kontaktojë klubin tonë. Ajo dëshiron të luajë volejboll, një sport që ajo kishte praktikuar në Shqipëri. Stërvitjet e para tregojnë një vajzë plot me talent, karakter dhe dëshirë. Natyrisht, i ofrojmë mundësinë që të integroj grupin U18, por edhe të luajë me ekipin tonë të parë që luan në nivelin 'Parakombëtar'. Lojtaret, stafi, por edhe spektatorët zbulojnë më pas një vajzë me një buzëqeshje të madhe që bën një lojë spektakolare! Shikimi i saj plot vendosmëri, fluturimet e saj para çdo sulmi dhe shprehja e saj në fushë i tregojnë të gjitha për të: Ajo e do volejbollin, ajo jeton volejbollin!

Në fund të këtij muaji shkurt, ylli jonë Mika rikthehet në Shqipëri dhe për këtë arsye nuk do të veshi më fanellën tonë të kuqe të cilën e kishte veshur denjësisht. Ajo mbante aq mirë vlerat e klubit tonë. Do të na mungojë në mënyrë të pashmangshme, por si me kometat, ne kemi shpresën që një ditë të kalojmë sërish në rrugën e saj!

Udhëtim të mbarë Mika, dhe faleminderit.

Merci à Albion SHULKU pour la correction de la traduction !

Photos associées : Mika

Photos : CAME VOLLEY / Stéphane VASSEUR